Beleidsplan van Stichting

Dutch Galgo Lovers

PDF-printversie: Beleidsplan DGL

Dutch Galgo Lovers
Staat voor het redden van galgo’s en andere (kruising)honden in nood!

Beleidsplan van Stichting Dutch Galgo Lovers (augustus 2022).
De organisatie kort en bondig.

1.1 Wie we zijn
Stichting Dutch Galgo Lovers is een Nederlandse Stichting opgericht door twee voormalig bestuursleden van Greyhound Friends Nederland (Anneke Schalkwijk was daarvan in 2003 de oprichtster en voorzitter, Milia Mot was daar jarenlang Algemeen Bestuurslid). Dutch Galgo Lovers helpt achtergelaten, verwaarloosde en mishandelde Galgo’s en sporadisch andere (mix-wind)honden in Spanje. Ons team bestaat uit zeer gemotiveerde vrijwilligers die zich allemaal belangeloos en met veel enthousiasme inzetten voor het welzijn van de Galgo’s en andere (mix-wind)honden in Spanje in nood. De stichting beoogt geen winstoogmerk.

Het hebben van een heldere formele structuur van stichting Dutch Galgo Lovers is een voorwaarde om te komen tot een goed uitvoerbaar beleid, waarbij uitsluitend gewerkt wordt met vrijwilligers. Tevens hebben wij, voor de bezoekers van onze website, door ‘Over ons’ onder het kopje ‘Wie zijn wij’, een overzichtelijke stichting geprojecteerd. De leden van het bestuur en alle vrijwilligers van Stichting Dutch Galgo Lovers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en zij ontvangen geen vakantiegeld. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten, mits niet bovenmatig. Kosten voor bezoek aan de asielen in Spanje zijn ook voor eigen rekening van de vrijwilligers (zoals reis- en verblijfskosten).

Wij werken nauw samen met de asielen Huellas Puertollano, Amores Peludos, Scooby, PAWS Patas, BaasGalgo en Galgos en Familia in Spanje.

1.2 Geschiedenis
Stichting Dutch Galgo Lovers bestaat sinds april 2022. Opgericht door Anneke Schalkwijk en Milia Mot, vanuit een andere stichting (ANBI Stichting Greyhound Friends Nederland) welke was opgericht in 2003.

Wij houden ons op brede schaal bezig met de diverse aspecten van de verlaten, verwaarloosde en mishandelde galgo’s en andere (mix-wind)honden in Spanje.

1.3 Visie, missie, kernwaarden

1.3.1 Waar wil de organisatie naar toe werken
De doelstelling is om de populatie ‘verlaten’ (zwerf)honden in de Spaanse steden Puertollano, Toledo, Medina en Valladolid te verminderen door middel van rescue acties, opname in de Spaanse asielen, bemiddeling vanuit die asielen naar een nieuw baasje, preventieve financiële ondersteuning bij sterilisaties / castraties en vaccinaties en om alle dieren in de asielen een zo goed mogelijke zorg te bieden op het gebied van ‘voeding, medische zorg en onderkomen’.

De stichting realiseert zich dat zij en haar vrijwilligers doen wat binnen hun vermogen ligt, echter zij nooit in staat is om op grote schaal verbetering aan te brengen. Voor de eerder genoemde regio’s maakt de hulp die wij als stichting bieden wel een heel groot verschil.

Onze taak en hoofddoel is het om u te laten zien dat vele honden in Spanje een tweede kans verdienen. De kans op een prachtig nieuw leven, waar ze eindelijk ‘hond’ mogen zijn.

1.3.2 Waarom doen we wat we doen
Spanje kent, evenals veel andere landen, een enorme zwerfhonden problematiek. In hoofdzaak is Spanje hét land waar namelijk de jachtsport met (wind)honden op zeer grote en lucratieve schaal wordt beoefend. Het is een nationaal erfgoed wat door grote politieke belangen nog altijd beschermd blijft. Op jaarbasis worden er miljarden verdiend tijdens het jachtseizoen. Hierdoor zijn de windhonden, lees Spaanse Galgo, Podenco en Greyhound niet in de algemene dierenbeschermingswet opgenomen. Deze honden zijn dus veel minder beschermd en juridische stappen om verwaarlozing en mishandeling van deze dieren tegen te gaan ‘vergt een hele lange adem’.

Om u een indruk te geven van de omvang van het probleem:

“In Spanje is de jacht een zeer lucratieve sector, met een jaarlijkse totaalomzet van 6.4 miljard euro. Volgens de Spaanse politieke partij PACMA hebben 190.000 jagers een vergunning voor de hazenjacht; 120.000 galgo’s zijn geregistreerd maar volgens schattingen zijn er tussen de 500.000 en 1 miljoen hazewindhonden. Bij de Podenco’s liggen de berekeningen rond de 1.4 tot 1.8 miljoen. Traditiegetrouw eindigt op 1 februari het jachtseizoen, waarna vele jagers zich van hun jachthonden ontdoen. Geschat wordt dat er jaarlijks meer dan 50.000 jachthonden op straat belanden of gedood worden.”

(bron: DutchGalgoLobby)

Buiten deze honden is de algemene beleving over honden (en ook andere dieren) bij de Spaanse (veelal oudere) bevolking sterk achtergebleven. Educatie is dringend nodig. Ook hier maken wij ons als stichting samen met de asielbeheerders in Spanje hard voor.

De problematiek wordt door de plaatselijke overheden niet opgelost. Honden worden massaal gedumpt in onbewoonde gebieden en als ze geluk hebben bij de overvolle lokale asielen gebracht. Aangezien zwerfhonden niet geneutraliseerd zijn is de toename in het aantal zwerfhonden groot. Veel dierenleed is hiervan het gevolg.

Wat wij doen als stichting is een druppel op de gloeiende plaat. Toch bereiken we kleine, langzame stapjes lokaal in de genoemde Spaanse steden. Samen met vele honderden stichtingen wereldwijd en een steeds meer groeiend ‘positief’ besef onder de Spaanse bevolking zelf. Onze steun aan deze asielen op het gebied van ‘financiën, materialen, educatie en vaccinatie, bemiddeling, preventief neutraliseren en educatie’ blijft dus niet onopgemerkt.

1.3.4 De stichting in ontwikkeling
13 jaar geleden zijn we van een kleine stichting uitgegroeid tot een veel op facebook en op onze website bekeken ANBI-stichting (Greyhound Friends Nederland). Hier streven wij opnieuw naar met onze nieuwe stichting Dutch Galgo Lovers. Ons team bestaan inmiddels uit meerdere vaste vrijwilligers, donateurs, huisbezoekers en natuurlijk het bestuur zelf. De afgelopen 10 jaar zijn we uitgebreid naar meerdere Spaanse asielen die we ondersteunen. Vele honden hebben hierdoor de kans gekregen op een beter hondenleven in voornamelijk Nederland en België.

1.3.5 Kernwaarden
Respect voor alle dieren. Het verbeteren van de leefkwaliteit van afgedankte, verwaarloosde en mishandelde honden, voornamelijk de Galgo. Korte lijnen, iedere uitgegeven euro kunnen verwoorden, geen hoge overhead kosten.

2. Omgevingsanalyse

2.1 Doelgroep
In hoofdzaak de Spaanse Galgo en Podenco, daarnaast ook sporadisch andere (mix-wind)honden die in de gesteunde asielen binnenkomen. In het kader van educatie en voorlichting ook de Spaanse plaatselijke bevolking en overheid van Spanje. Daarnaast bieden wij ook in Nederland educatie en voorlichting aan bij de adoptanten van honden. In Spanje zelf wordt door de asielbeheerders ook aan educatie gedaan op diverse scholen. Jong geleerd is oud gedaan is ons motto hierin!

2.2 Samenwerkingsverbanden
Voor ons werk heeft de stichting in Spanje lokale contacten nodig. De asielbeheerders van de genoemde asielen zijn de belangrijkste samenwerkingspartners van de stichting.

Ook hebben wij natuurlijk vele contacten in eigen land en veelal ook in België. Denk hierbij aan inzamelingsinitiatieven via particulieren, vrijwilligers en dierenwinkels. Niet te vergeten onze donateurs van de stichting.

Om de belangen in binnen én buitenland van een aantal grotere Nederlandse stichtingen te bundelen is er een samenwerkingsplatform opgericht. Dit onder de naam ‘Galgo Platform’ bestaande o.a. uit de volgende stichtingen: Dutch Galgo Lovers, Greyhounds in Nood Nederland en Galgo Project. Zij streven er gezamenlijk naar om een einde te maken aan de Galgo en Podenco problematiek in Spanje.

2.3 Concurrentie/externe factoren
Wij praten niet over concurrentie, daar wij als goede doelenorganisatie liever spreken in termen van ‘samenwerken, elkaar helpen en een gezamenlijk doel nastreven’. Feitelijk zijn er in Nederland, maar ook in buitenland en Spanje zelf vele rescue organisaties die zich voor dezelfde belangen inzetten. Daar de problematiek zo vreselijk groot is kan iedere stichting doen wat hij wil nastreven.

3. Doelen stellen

3.1 Doelstellingen
De doelstellingen zijn om de populatie ‘verlaten’ (zwerf)windhonden in de omgeving van de Spaanse steden Puertollano, Toledo, Medina en Valladolid te verminderen door middel van rescue acties, opname in de asielen, bemiddeling van de asielen naar een nieuw baasje, preventieve sterilisaties/castraties en om alle dieren in de asielen een zo goed mogelijke zorg te bieden op het gebied van ‘voeding, medische zorg en onderkomen’.

Tevens om de door ons gesteunde asielen in Spanje, welke zorgdragen voor het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)windhonden, te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

1) Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties.

2) Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan financiële ondersteuning bij de bouw- en herstelwerkzaamheden zoals een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken of screens bij de kennels ter bescherming tegen koude en hitte.

3) Daarnaast ondersteunen wij jaarlijks financieel preventief acties om te vaccineren en te neutraliseren. Dit om uitbraak van ziektes in de reeds overvolle asielen tegen te gaan en er voor te zorgen dat de groei van zwerfhonden populaties zich niet verder uitbreid.

4) Wij zijn verder zeer actief in het bemiddelen van de honden in de asielen naar een nieuw onderkomen. Dit doen wij voor alle galgo’s en andere (kruising)windhonden in de door ons gesteunde asielen. Kijk hiervoor op onze website www.dutchgalgolovers.nl en de facebook pagina Dutch Galgo Lovers.

3.2 Activiteitenlijst

3.2.1 Onderhoud Website en Facebook
Internet is een veel gebruikt medium. Met onze website en facebook account bereikt onze stichting Dutch Galgo Lovers duizenden mensen en getracht wordt dan ook de website en andere social media accounts zo informatief en up-to- date mogelijk te houden. Dit betekent in de praktijk dat de website en Facebook accounts regelmatig bijgehouden moeten worden, dat er nieuwe verhalen geschreven moeten worden over de binnengekomen honden, dat er oproepen geplaatst worden voor te adopteren honden en nog veel meer zaken.

3.2.2 Correspondentie en administratie ten behoeve van de diverse ondersteunende acties
Dit betekent dat alle financiële transacties bijgehouden moeten worden. Vragen van geïnteresseerden voor alle adoptie honden moeten beantwoord worden. Met de samenwerkingspartners in het buitenland wordt contact onderhouden over de voortgang van de zorg en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Contacten op sociale media worden eveneens onderhouden voor de publiciteit én om hierdoor het aantal te adopteren honden te promoten.

3.2.3 P.R. activiteiten
Waar mogelijk probeert Stichting Dutch Galgo Lovers de situatie van de galgo’s en andere (kruising)windhonden onder de aandacht te brengen via de website en facebook account en ook ‘mond-op-mond reclame’ om zodoende mensen enthousiast te maken om deze honden in de breedste zin van het woord te steunen. Dit varieert van het verkopen van producten in onze shop via de website of tijdens aankomstdagen, tot het staan op braderieën, markten en speciale windhondendagen. Eveneens streven wij naar het binden van meer donateurs en sponsoren aan onze stichting. Hiervoor zetten wij ook eerder genoemde media kanalen in. Ook promoten wij andere creatieve ideeën, zoals een inzamelingsactie of veiling voor een dure operatie van een hond.

3.2.4 Nationaal en internationaal aandacht voor de zwerfhonden problematiek
Aandacht vragen voor de verlaten, verwaarloosde en verstoten (zwerf)windhonden door middel van correspondentie met nationale en soms ook internationale dierenbescherming organisaties. Te denken valt aan stichtingen klein en ook groot binnen de EU.

Stichting Dutch Galgo Lovers communiceert met andere (grote) stichtingen die op het gebied van dierenwelzijn ook hulp bieden. Samen staan we sterk, de kracht van waardigheid tegenover dieren dient zwaarder te wegen dan enkel politieke- en geldbelangen!

3.2.5 Geld en goederen inzamelen
Voor het werk van onze stichting zijn wij afhankelijk van donateurs en sponsoren. Er wordt dag in dag uit hard gewerkt om voldoende gelden, maar ook goederen als voer en medische zaken bij elkaar te brengen. Stichting Dutch Galgo Lovers organiseert hiervoor constant activiteiten op facebook en de verkopen via de shop. Zoals ook eerder al benoemd onder de P.R. activiteiten.

3.3 Monitoren en evalueren

3.3.1 Controle
Van de uitgevoerde medische- en verzorgingsactiviteiten etc. worden altijd berichten op facebook en/of onze website. Wij tonen dit via genoemde kanalen aan onze volgers, sponsoren en donateurs. Dit middels geschreven berichten waarin foto’s (vaak ook filmpjes) en facturen inzichtelijk worden weergegeven. Tevens worden alle rekeningen zorgvuldig in de boekhouding opgenomen.

Van alle adopties waarin wij als stichting de bemiddelaar zijn geweest, wordt ook conform een strak proces gewerkt waarbij alle adoptiepapieren en overige verplichte documenten worden gewaarborgd. Op de naleving hiervan vindt in Nederland soms controle plaats, hieruit is gebleken dat wij altijd keurig onze administratie op orde hebben.

3.3.2 Evalueren
Met de voorzitter en bestuursleden vinden evaluaties plaats aan de hand waarvan de werkwijze aangepast kan worden. Stichting Dutch Galgo Lovers staat ook altijd open voor feedback vanuit haar vrijwilligers, adoptanten en contacten in Spanje.

4. Marketinginspanningen/middelen

4.1 Anders dan veel organisaties heeft Stichting Dutch Galgo Lovers ervoor gekozen in haar (marketing) uitingen geen beroep te doen op continue emotionele impuls acties.
Wij zijn als stichting van mening dat een duidelijke en eerlijke berichtgeving, met ook positieve kanten, meer oplevert en meer ogen opent dan enkel de ‘horror verhalen’ te tonen. Dat er dierenleed plaatsvindt dat weten de meeste mensen al, onze opvatting is dat potentiële donateurs en sponsoren niet wakker moeten liggen van onze berichtgevingen.

Als uitzondering tonen wij soms wel de gruwelijke waarheid, maar dit zijn uitzonderingen. Er wordt druk gebruikt gemaakt van website en facebook om de activiteiten van de stichting onder de aandacht te brengen. Wij maken nu handig gebruik van de goede kwaliteiten en kundigheid van onze eigen vrijwilligers en contacten in binnen- en buitenland.

5. Organisatie

5.1 Organisatie Stichting Dutch Galgo Lovers is een kleine organisatie met korte lijnen.
De voorzitter neemt, indien nodig met het bestuur en na overleg met de betrokken vrijwilligers, de beslissingen.

5.2 Overleg, rapportage en besluitvorming
Dagelijks vindt communicatie tussen de voorzitter en diverse vrijwilligers en haar contacten in het buitenland plaats. Donateurs worden op de hoogte gehouden middels updates via email en via de activiteiten op de facebook-pagina. De website en facebook worden dagelijks up-to-date gehouden.

6. Cijfers & begroting met toelichting

6.1 Jaarcijfers

Jaarcijfers 2022

6.2 De Begroting

Meerjaren-planning Stichting Dutch Galgo Lovers

Inkomsten:

 • Winst uit verkoop van goederen
 • Adoptiebijdragen van geadopteerde honden
 • Ingekomen donaties

Uitgaven:

 • Donaties aan gesteunde asielen Spanje (vanuit verkoop, donateurs en sponsorinkomsten)
 • Medische zorg en medicijnen voor de honden
 • Algemene verzorging, zoals hondenvoer
 • Overname van de Spaanse asielhonden en dierenartskosten
 • Neutralisaties
 • Vaccinaties
 • Honden transport kosten
 • Administratiekosten
 • Bankkosten
 • Onvoorziene kosten

6.2.1 Toelichting bij de begroting
De hulp die wij kunnen bieden hangt nauw samen met de ontvangen donaties, inzamelacties, verkopen in de shop en eventuele veilingen. Stichting Dutch Galgo Lovers draagt dagelijks bij aan de steun voor honderden windhonden in de gesteunde asielen in Spanje. Het is zeer wisselend ieder jaar welke bedragen er per categorie worden uitgegeven nadat er donatiegelden zijn binnengekomen. 

6.2 Conclusie begroting
Een begroting maken met zoveel onzekerheden is bijna onmogelijk; hoe groot zal het bedrag aan donaties zijn (mensen kunnen niet gedwongen worden te doneren), neemt de populatie honden af of groeit deze, gaan we meer verkopen doen via onze shop en veiling? Allemaal dingen waar de stichting niet veel invloed op uit kan oefenen. Er zal hard gewerkt worden om nieuwe donateurs en sponsoren te werven en aan “klantenbinding” te doen! Ook zijn wij voornemens meer de bedrijven te gaan benaderen voor een meer structurele sponsor-ondersteuning van de gesteunde asielen.

Onze organisatie komt op voor het lot van Spaanse Greyhounds en Galgo's.

Dutch Galgo Lovers